Leeuwen brullen, katten mauwen

Stem volgen of horen, de weg van de ziel of ego, onderstroom of bovenstroom enz.

A light way to see things

Kracht en strategie, licht en liefde

De Leeuwenpoort V.O.F. is een samensmelting van 2 mensen met verschillende persoonlijkheden en talenten. Een samensmelting van competenties, kennis en ervaringen binnen verschillende vakgebieden en kennisdomeinen.

 

Franklyn van Es; Projectleider, Adviseur, Trainer, Coach

Monique Vriens; Trainer, Counselor, Kunstzinnig Dynamisch Coach

“To create a better world by empowering people to fulfill their greatest potential.”

De Leeuwenpoort - Leeuw sq

Ons doel

Laat de opening van de Leeuwenpoort en de diensten van De Leeuwenpoort V.O.F in je voordeel werken.

De Leeuwenpoort is een sterrenpoort, een kruispunt van tijdgolven waarbij de sluier tussen kosmos en aarde dunner is. Hierdoor is het makkelijker om universele kennis en energie te ontvangen. Nieuwe hoge energiefrequenties werken in op het cel geheugen, activeren het DNA. De opening van de Leeuwenpoort raakt ons in de diepere lagen en stellen ons in staat om te transformeren.

De leeuw symboliseert kracht, wil, moed, leiderschap, familie en trots. Zijn kracht wordt gezien als afspiegeling van de warmte van de zon als van de hitte van de strijd.

De Leeuwenpoort - Ring sq

Jouw tijd is nu

De Leeuwenpoort V.O.F biedt diensten aan waarbij de cirkel rond wordt gemaakt. Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. Mentaal is de taal van de gevestigde orde, waarin het mannelijke principe domineert.  Veranderen door plaats te maken voor verlangens, voor diversiteit, voor toeval, voor verwondering, voor spontane processen. Geen grote analytische verhalen maar ruimte voor het andere……Het gaat niet louter over het verbeteren van harde managementcijfers. Het gaat dieper, is fijnzinniger, raakt iedereen en draagt de mogelijkheid in zich om relaties blijvend te veranderen en te verbinden.

Ouroboros is een afbeelding van een slang die in zijn eigen staart bijt (deze opeet). Het symboliseert de eeuwigheid, de kringloop van het licht en de continuïteit van het leven.

De Leeuwenpoort - Vrouw met kraanvogel sq

Dit is de kern

Inzicht in de kern in jezelf, de kern in de organisatie of een systeem. Alle groei komt van binnenuit. Dat is evident in de hele natuur: plant uit zaad, dier uit ei, vorm uit energie. Omstandigheden komen uit ons voort. De grote vergissing van alle eeuwen is om buiten onszelf te zoeken. Vanuit deze kern naar buiten en zo leer je anders te kijken, en hierdoor denk je, voel jij je anders, gebruik je je kwaliteiten anders en communiceer je anders.

De symbolische betekenis van de kraanvogel heeft vele raakvlakken met de filosofie van De Leeuwenpoort V.O.F. De bewegingen van de kraanvogel zijn rustig en krachtig tegelijk. Zij trekken in het voorjaar wat volgens de vijf elementen hoort bij het element hout. Hout gaat over vernieuwing, ontwikkeling en communicatie.

Onze kernbegrippen:

kracht en strategie, licht en liefde