Filosofie

Kraanvogel - De Leeuwenpoort

Nieuwe tijd

De Leeuwenpoort gaat over de nieuwe tijd, waar we nu inzitten en vraagt van ons contact maken met ons Innerlijk zelf, innerlijke wijsheid en ons eigen beoordelingssysteem. Verantwoordelijkheid nemen voor ons zelf maar ook voor de wereld om ons heen. En we kunnen alleen deze verantwoordelijkheid op ons nemen wanneer we in contact komen met onze ware zelf door te gaan begrijpen wat onze richting en doel is van ons leven.

Spontane processen

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. Mentaal is de taal van de gevestigde orde, waarin het mannelijke principe domineert. De Leeuwenpoort V.O.F biedt concepten aan waarbij de cirkel rond wordt rond gemaakt. Veranderen door plaats te maken voor verlangens, voor diversiteit, voor toeval, voor verwondering, voor spontane processen. Geen grote analytische verhalen maar ruimte voor het andere……Het gaat niet louter over het verbeteren van harde managementcijfers. Het gaat dieper, is fijnzinniger, raakt iedereen en draagt de mogelijkheid in zich om relaties blijvend te veranderen en te verbinden.

Energie - De Leeuwenpoort
Qing Bo en lena - De Leeuwenpoort

Inzicht verkrijgen

Inzicht in de kern in jezelf, de kern in de organisatie of een systeem. Alle groei komt van binnenuit. Dat is evident in de hele natuur: plant uit zaad, dier uit ei, vorm uit energie. Omstandigheden komen uit ons voort. De grote vergissing van alle eeuwen is om buiten onszelf te zoeken. Vanuit deze kern naar buiten en zo leer je anders te kijken, en hierdoor denk je anders, voel jij je anders, gebruik je je kwaliteiten anders en communiceer je anders. Met als gevolg dat houding en gedrag veranderen en dat ook de omgeving verandert.

Daar staan we voor

Een dynamische balans tussen het mannelijke en vrouwelijke principe. Verbinding van lichaam en geest, gevoel en verstand, afscheiding en heelheid (versmelting tussen jezelf en je omgeving). Richting geven aan je leven en je spirituele bewustzijn vergroten. Dat is waar de Leeuwenpoort V.O.F. voor staat en gaat.

Wolkenhanden - De Leeuwenpoort