Bruisend water

Op verhaal komen...

Iedereen maakt in zijn leven een zeer ingrijpende gebeurtenis mee. Herken je bij jezelf ook één of meer van de volgende symptomen: (dreigende) burn-out; stress; slapeloosheid; hoofdpijn, nek- en rugklachten zonder aantoonbare oorzaak; somberheid; piekeren; terugkerende conflicten met anderen; angst voor mensen/ groepen; onverwerkte traumatische ervaringen zoals verlies van een geliefde, een ziekte, verlies van werk … Wil je weer leven na trauma, angst en onmacht? Wil jij gelukkig worden, gezonder, bewuster, autonoom, compassievol je Hart volgen.... dit zijn allemaal verlangens waarop jezelf heel goed antwoord kunt geven. Dan is Op Ver-haal komen iets voor jou!

Trauma is waarschijnlijk het meest voorkomende en niet-erkende onderwerp in ons leven, maar het beïnvloedt ons allemaal. Vaak wordt bij trauma meteen gedacht aan ingrijpende gebeurtenissen uit je jeugd, adolescentie en volwassenheid. Echter daaronder liggen trauma’s verscholen uit het prille begin van je leven (of in vorige generaties), die je je niet bewust kunt herinneren. Trauma laat sporen in gedachten, gevoelens en zelfs fysieke gesteldheid achter en heeft een verstorend effect op het volgen van je hart, je verlangen, je gevoel.

Op verhaal komen...

Wat je van ver haalt komt door (h)erkenning en Her-innering naar boven. Her-Inneren wat je diep van binnen al weet maar misschien bent vergeten. Jij weet (bewust of onbewust) het meeste over jezelf en je eigen leven. Immers er is er maar één die jou kan helpen en dat bij jijzelf. En ik? Ik luister, spiegel, vertaal, faciliteer, begeleid je bij dit proces.

 

From some place deep in you...

Ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) zijn de hoofdoorzaak van psychische en lichamelijke problemen. Niet alleen zelf beleefde trauma’s maken het leven moeilijker, maar ook trauma-energie en trauma-inhoud worden van generatie op generatie doorgegeven. Een belangrijke ontdekking van Prof. Dr. Franz Ruppert. Traumatische ervaringen, van onszelf of zelfs van onze (voor)ouders hebben invloed op onze autonomie en ons welbevinden. Hierbij komt dat alle ervaringen in de baarmoeder en in de eerste levensjaren niet talig worden opgeslagen in ons lichaam. De essentie van Prof. Dr. Franz Ruppert zijn theorie is dat de innerlijke structuur van mensen na ingrijpende (schokkende) gebeurtenissen in drie soorten delen uiteenvallen: het gezonde deel, de overlevingsdelen en de getraumatiseerde delen.

Deze driedeling zorgt ervoor dat we na schokkende gebeurtenissen kortere of langere tijd ‘niet meer helemaal onszelf zijn’. Vanuit het gezonde deel kunnen we onze levenservaringen integreren in onszelf, waardoor we door de jaren heen wijzer worden, meer ervaren en beter toegerust zijn voor het leven. Onze overlevingsdelen zijn delen in ons die ons eerst in staat stellen om de schokkende ervaringen te overleven. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de overlevingsstrategieën ons daarna zo goed en zo kwaad als dat gaat helpen weer over te gaan ‘tot de orde van de dag’. Deze delen bevorderen onze inspanningen om ‘zo normaal mogelijk’ verder te leven. Maar meestal slaan ze daarbij een wezenlijke stap over, namelijk om ons de kans te geven om de schokkende ervaring eerst te integreren in het gezonde deel. Het resultaat hiervan is vaak dat we ons afgesneden voelen van onze eigen gevoelens en behoeften, en niet meer goed waarnemen wat ons lichaam nodig heeft. Sommige gevoelens zijn er wel, maar worden samen met de beelden, geluiden en ervaringen ten tijde van de traumatische gebeurtenis bewaard en geïsoleerd in ons getraumatiseerde deel.

Interactieve Zelf Resonantie is een methode die de weg vrij maakt voor een ontmoeting met onze getraumatiseerde delen. Het is de weg van de drie O’s: Ontwikkelen van het gezonde deel, Ontmaskeren van de overlevingsdelen en Ontmoeten van de getraumatiseerde delen. Zo kun je jezelf “helen”, weer heel worden. Ik ben in deze methode opgeleid door Margriet Wentink en volgde diverse seminars bij Dr. Franz Ruppert. Net als Magriet Wentink  ‘Met compassie naar de kern’ is haar motto, waarbij aandacht, verfijning, empathie en vakkundigheid hand in hand gaan met respect voor de autonomie van de cliënt.’ begeleid ik mensen bij het verwerken van traumatische ervaringen en bij het ontwikkelen van zichzelf.

De Interactieve Zelf Resonantie in de huidige vorm is doorontwikkeld door Margriet Wentink en gebaseerd op de Meergenerationele Psychotraumatologie (MPT) en de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde Identiteitsgeoriënteerde psychotraumatheorie IoPT methode.

De appel
De Leeuwenpoort - Soulgardens

En wat is mijn rol in dit geheel? 

Door mijn ervaring en opleiding ben ik multi inzetbaar. Ruim 8 jaar geleden ben ik begonnen met mij te specialiseren in trauma, in- en uitsluitingsmechanismen, de kracht van families en de impact van levensfaseovergangen. Met toenemende mate staat meergenerationeel-, vroegkinderlijk-, prenataal trauma en trauma in organisaties in de belangstelling. Ondertussen beschik ik over voldoende kennis en verwerkingsmethoden. Als  een verbindende schakel, een katalysator, een boodschapper tussen iedereen en de omgeving die verwachtingen, eisen, regels etc. stellen, is één van mijn sterke kanten het niet oordelen vanuit de perceptie maar je eigen bril thuis laten. Wat je hoort van je klant moet je niet door je eigen bril bekijken. Kijken door de ogen van de klant zelf.

Mijn achtergrond

Al meer dan 20 jaar een zorgprofessional. Werkzaam als maatschappelijk en systeem therapeutisch werker. Alle methoden en inzichten die ik beroepsmatig inzet, heb ik uitgebreid ondergaan en intensief bestudeerd. Wat ik je bied, komt uit diepgaande persoonlijke ervaring. Mijn kennis en kunde is gebaseerd op een brede achtergrond, die zich blijft ontwikkelen. Ik heb mij gespecialiseerd in Interactieve Zelf Resonantie (doorontwikkeld door Margriet Wentink) en Beschermjassen (Kitlyn Tjin A Djie). Als counselor, Kunstzinnig Dynamisch Coach, trainer en contactclown Plien-Ukke Bloom bied ik vanuit de Leeuwenpoort V.O.F. diensten aan. De hoeveelheid aan ervaring gekoppeld aan de gevolgde opleidingen zorgen ervoor dat ik vanuit verschillende invalshoeken aan de slag kan gaan passend bij wens van de klant.

Inzetbaarheid

Ik ben inzetbaar voor individuele (multi problematieke) coachingstrajecten.  Daarnaast geef ik trainingen, workshops & lezingen over trauma en familieziel. Vanuit mijn ervaring kan ik casuïstiek en intervisie leiden. Verder ben ik een sparring partner voor professionals die ik handvatten kan geven over o.a. hoe zij een familie weer een ziel kunnen geven en trauma een gezicht.

Vrijgevestigd en onafhankelijk

Ik blijf graag vrij om me – persoonlijk en beroepsmatig – op mijn manier te ontwikkelen. Daarom heb ik mij niet aangesloten bij beroepsorganisaties. De consequentie daarvan is dat de kosten niet vergoed worden: je betaalt zelf (of je werkgever). Met het oog op je privacy is dat ook veel beter.

 

 

Mijn visie

Er is er maar één die jouw richting in het leven kan bepalen en dat ben jijzelf.

De wijze waarop we als mens in het leven staan, wat we doen maar ook laten, hoe we de ander, onszelf en de wereld beleven, wordt bepaald door onderbewustzijn. Ik geloof in de gouden driehoek (Brein, DNA en Hormonen)

Wij denken dat intelligentie de primaire beslisser is maar het is het brein dat primaire beslissingen in het onderbewustzijn neemt. 98% - 95% van alle beslissingen worden genomen door het onderbewustzijn. Daar waar het voelen en handelen zetelt. Het onderbewustzijn kan niet denken, het verstaat geen argumenten, feiten, logica en presentaties. Het brein en lichaam produceren en activeren bepaalde hormonen welke van invloed zijn op onze besluitvorming, gedrag, stemming, samenwerking en intelligentie.

Begrijpen hoe het brein werkt, omarmen van het wetende veld (familie ziel, het collectief onbewuste en persoonlijk onderbewuste) verbeteren de kwaliteit van alle beslissingen en geven richting aan jouw leven.

Mijn missie

Mijn missie is duidelijk. Ik herstel het zielscontact in de mens door hem of haar in contact te brengen met zijn of haar grotere zelf. Met mijn aanpak, die veel groter en gelaagder is dan de reguliere aanpak, draag ik bij aan het oplossen van het trauma in het collectief bewustzijn van mensen. Ik heb vertrouwen in mijn benadering vanuit mijn innerlijk weten, vanuit mijn eigen wezen.

De Leeuwenpoort - Opstellingen als spiegel