Aanbod voor organisaties waarbij de mens centraal staat.

De Leeuwenpoort - Ring Goud

Het Ouroboros effect is een aanbod voor bedrijven en organisaties.

Bouwen aan een bedrijf of organisatie, de mens centraal en een blik op het groter geheel.

De leeuwenpoort V.O.F. heeft zich gespecialiseerd in het trainen en  coachen van individuele leidinggevenden en/of bedrijven/organisaties. Opnieuw kijken naar het bedrijf of organisatie in de steeds sneller veranderende wereld. We stappen van het informatietijdperk over naar het ideeën- of transformatietijdperk. Toenemende werkdruk en groeiende complexiteit vragen om een andere kijk en bijbehorende aanpak.

“Toekomst kan niet worden voorspeld; het kan alleen maar worden voorbereid, succes komt wanneer voorbereiding voldoet aan de mogelijkheden”

Inzichten, een Momentum rapport en advies van jezelf, bedrijf, organisatie of team op basis van metafysica.

Leren kijken naar bedrijven, organisaties, teams als levende systemen waarbij alles op een circulaire manier met elkaar is verbonden. Bedrijven veranderen niet meer, ze transformeren waarbij er ruimte komt voor alles wat ‘vreemd en anders’ is. Net als families en samenlevingen maken ook bedrijven, organisaties, teams belangrijke fase-overgangen mee. Veranderingen zijn ingrijpende gebeurtenissen (trauma), faseovergangen. Een deel van de identiteit of ziel van het bedrijf, organisatie wordt afgescheiden, teams raken ontregeld of onmachtig.

De stabiliteit van een bedrijf/organisatie zit niet in de structuren, taken en protocollen maar in de diepere lagen van identiteit (wie ben ik en wie zijn wij?) en missie (waarom zijn wij hier?).

Niet uitsluitend mentaal en geld gestuurd maar door het potentieel bij de mensen aan te spreken en vrij te maken. Immers alle groei komt van binnenuit.

De Leeuwenpoort - Cirkel